Posts Tagged ‘årsstämma’

Fråga cheferna om Dramatens verksamhet

27 april 2011

Har du några frågor om hur Dramaten styrs? Varför saker är som de är på Dramaten? Vad som har hänt under året? Om verksamheten och ekonomin? Skriv din fråga i kommentarsfältet nedan eller mejla till blogg@dramaten.se. Marie-Louise Ekman, teaterchef och VD, och Mikael Brännvall, vice VD, svarar här på bloggen.

Torsd 28 april är det årsstämma på Dramaten, då behandlas årsredovisningen för 2010 och en styrelse väljs. Kungliga Dramatiska Teatern AB är, som förkortningen AB i namnet antyder, ett aktiebolag. Det ägs till 100% av svenska staten.

I bolagsordningen för Dramaten anges att: ”Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva teaterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska syfta till att främja scenisk konst.”

Dramaten arbetar efter riktlinjer från regeringen. Dramaten ska bland annat:

  • vara den i Sverige ledande institutionen inom teaterns område och som nationalscen vara ett föredöme för andra institutioner vad gäller utveckling, förnyelse och konstnärlig kvalitet samt hantverksskicklighet i ateljéer och verkstäder.
  • kunna hävda sig väl i jämförelse med de främsta scenerna utomlands och i det internationella samarbetet.
  • vårda och främja det svenska språket och det nationella kulturarvet inom teaterns område
  • stödja nyskapande svensk teaterkonst genom att beställa och framföra nyskriven svensk dramatik
  • ha en varierad repertoar samt en god balans mellan klassiska och moderna verk i repertoaren samt nyskapande verk på svenska språket
  • nå en så bred och stor publik som möjligt
  • i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt främja det internationella och interkulturella utbytet och samarbetet.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 79 andra följare